2022-07-05 08:24Pressmeddelande

Ingen mat till drycken om Konsumentverket får bestämma

Bilder som Konsumentverket vill förbjudaBilder som Konsumentverket vill förbjuda

I strid med Högsta domstolen, alkohollagen och svensk alkoholpolitik vill Konsumentverket förbjuda bryggerier att berätta vilka maträtter som passar till drycken. Att alkohol bör intas med mat har varit en av grundpelarna som Sverige byggt sin alkoholpolitik på. Även Systembolagets kommunikation vilar på denna utgångspunkt. Mat tillsammans med alkoholdrycker finns till och med som krav vid servering. Det är därför förvånande att Konsumentverket vill förbjuda reklam som gynnar folkhälsan med motiveringen att folkhälsan ska skyddas. Poppels Bryggeri, med branschföreningen i ryggen, väljer därför att bestrida Konsumentverket och välkomnar en rättslig prövning.

I ett pågående tillsynsärende menar Konsumentverket att några av Poppels inlägg i sociala medier strider mot bildregeln. Men de bilder som Konsumentverket menar inte är måttfulla är tvärtom återhållsamma och utgör inget hot mot folkhälsan. Att visa mat i kombination med dryck är både ansvarsfullt och relevant. Drycken framhålls som en del av en måltid och ett sammanhang vilket är positivt – inte negativt – för folkhälsan. 

  • Konsumentverkets tolkning innebär en allvarlig och oacceptabel inskränkning i den rätt vi har som företag att ansvarsfullt kommunicera om våra produkter. Med stöd av Alkoholgranskningsmannen och vår branschförening Sveriges Bryggerier har vi därför beslutat att bestrida Konsumentverket. I det fall Konsumentverket vidhåller sin tolkning välkomnar vi en rättslig prövning, säger Mats Wahlström, VD på Poppels Bryggeri.

För oss är det här en fråga om den svenska bryggeribranschens överlevnad. Idag är marknadsföringen främst digital och internationell. Förutom det grundläggande att Konsumentverket vill förbjuda reklam som är bättre för folkhälsan, innebär detta också en stympning av möjligheterna att hävda oss mot internationell konkurrens. Som svenskt bryggeri måste vi kommunicera enligt svensk lag, även om vi riktar oss mot utlandet. Konsumentverkets tolkning skulle innebära att konkurrenter från andra EU-länder får en stor konkurrensfördel eftersom de inte behöver följa de svenska reglerna medan vi i realiteten skulle beläggas med exporthinder. Vi skulle vara i underläge både hemma och utomlands. 

  • Poppels strider för alla svenska bryggerier när de ifrågasätter Konsumentverkets bedömning. Därför har vi på Sveriges Bryggerier tillsammans med vår styrelse fattat beslutet att stötta Poppels hela vägen. Myndighetens tolkning är ett hot mot den svenska bryggerinäringen, som i praktiken inte skulle få berätta om sina varumärken på samma sätt som sina utländska konkurrenter, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.


Om Poppels Bryggeri

Poppels Bryggeri är ett litet bryggeri med stor kärlek till hantverket, beläget i hjärtat av Jonsereds klassiska fabriksmiljö. Vi ägs och drivs av ölälskare som är stolta över att få föra vidare en hantverkstradition som utvecklats under tusentals år. Modern teknik och mer kontrollerade processer till trots, det är passionen för förstklassig öl och alla ni ”ölhjältar” där ute som driver oss att alltid försöka överträffa oss själva. OM SVERIGES BRYGGERIER Sveriges Bryggerier är den svenska bryggerinäringens branschorganisation sedan 1885. Våra medlemmar producerar öl, cider, vatten, läsk och blanddrycker. Vi arbetar med branschgemensamma frågor rörande produktion, tillväxt, samhällsansvar och hållbarhet.

Kontaktpersoner

Magnus Pettersson
Marknadschef
Magnus Pettersson
Anna-Karin Fondberg
VD Sveriges Bryggerier
Anna-Karin Fondberg

Relaterad media